POSTILLIONEN

ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

EN DEL AF
NOGET STØRRE

Postillionen er den første af fem nye ejendomme i den nye bydel Søndre Kyst, der i forvejen tæller ejendommen Skibet. Bydelen binder hele Køge sammen i en visionær forening af kulturliv, detailhandel, infrastruktur, bykvalitet og fællesskab – til gavn for en bæredygtig udvikling.

PensionDanmark og arkitekterne fra Mangor & Nagel, Tegnestuen Lokal og Vandkunsten har udfærdiget et gennemarbejdet program, som fokuserer på at skabe et sammenhængende byrum, hvor arkitekturen respekterer det omkringliggende landskab, bymiljø og naturliv. Her kan mangfoldigheden trives og byfællesskabet vokse.

ARKITEKTUR

ARKITEKTERNES DESIGNPARAMETRE HAR VÆRET

 • At tegne indefra og ud, og dermed skabe en god boligindretning – og dernæst en flot facade
 • At skabe forskellige boligtyper til forskellige livssituationer
 • At planlægge ejendommens volumen og arkitektoniske udformning bedst muligt i forhold til udsigten
 • At skabe mest optimale dagslysforhold
 • At tegne spændende variation i ejendommens højde fra 3 til 7 etager
 • At tilbyde store, solrige og nicheliggende altaner med udsigt og læ
 • At udvikle faciliteter som forstærker beboernes og bydelens fællesskab

”Etageantallet varieres, så hjørnerne i højere grad markeres, og der skabes et levende facadeforløb. På taget skabes de optimale muligheder for terrasser med både læ og udsigt over strandengen og resten af området. Der skabes en ryg mod Søndre Molevej, som giver nordsiden en urban karakter.”

– Mangor & Nagel Arkitekter og Tegnestuen Lokal

Levende facadestruktur inspireret af Køges gamle huse
Et vigtigt arkitektonisk greb har været udformningen af Postillionens facade.

Inspireret af Køge bymidtes detaljerede huse og portmotiver har arkitekterne forsøgt at skabe en moderne fortolkning, hvor facadernes teglarbejde varierer i et levende farvespil.

Teglstenene er de samme på hele ejendommen, men fugefarver og mønstre veksler i et livligt og gennemført detaljearbejde.

Fremtidens byggeri skal fremme en bæredygtig udvikling

Hos PensionDanmark indebærer DGNB-certificeret byggeri bl.a. hensynet til de mennesker, der bor og arbejder i ejendommene. Parametre som et sundt indeklima, dagslys, lysindfald, luftkvalitet, arkitektonisk kvalitet, grønne uderum, cykelparkering, sundhed og fællesfaciliteter har alle høj prioritet.

Det handler om at skabe værdi og øge beboernes livskvalitet ved at imødekomme ønskerne fra de mennesker, der skal leve i ejendommene.

I Søndre Kyst får alle ejendomme certificeringen DGNB Guld og lever op til bygningsreglementets (2020) krav om energiforbrug. Der fokuseres på at vælge optimale materialer, at forsøge at benytte genanvendelige materialer og at reducere CO2-aftrykket i anlægsfasen.

Hele bydelen får ligeledes en regnvandsløsning, der leder vandet fra gårdrummene til de grønne arealer mellem karréerne.

MATERIALER

ANSVARLIGE MATERIALER, SUNDT INDEKLIMA OG OPTIMERET RESSOURCEFORBRUG

Alle materialer i byggeriet er udvalgt med nøje omtanke på et godt indeklima, hvor farlige og miljøskadelige kemikalier er undgået. Alle ejendomme i Søndre Kyst er opført PVC-fri, 90% af det anvendte træ er FSC-mærket, og de anvendte natursten er miljøgodkendte.

Der er udarbejdet et koncept for minimering af affald og ressourcetab på byggepladsen under opførelsen af alle fem ejendomme. 

Som et særligt bæredygtigt tiltag indtænkes genanvendte materialer. Blandt andet er belægningen i de grønne arealer mellem karréerne skabt af genanvendte sten fra Køge gågade. 

I forhold til ejendommenes ressourceforbrug af vand, elektricitet og varme er der indført flere tiltag for at sikre en mere bæredygtig udnyttelse af disse:

 • Grønne tage med sedum, som opsamler regnvand
 • Solceller på tagene for at bidrage til en grønnere energiforsyning
 • En effektiv klimaskærm (facader)
 • Hvidevarer med lav energimærkning
 • Vandbesparende armaturer

Jeg accepterer, at når jeg skriver mig op, giver jeg samtykke til at PensionDanmark/samarbejdspartnere på Søndre Kyst

 • Må bruge min mailadresse til at sende nyhedsbreve til mig.
 • Må påføre mit navn og mailadresse på en interesseliste.
 • Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke og er klar over at jeg dermed ikke længere får nyhedsbreve eller henvendelser omkring projekterne.
 • Når jeg tilmelder mig, accepterer jeg samtidig PensionDanmarks persondatapolitik (læs mere her).