Søndre Kyst kan modstå ekstremt vejr

PensionDanmarks opfører i alt seks karréer, der ligger på den yderste spids af Søndre havn

Vejret har budt på mere ekstreme hændelser de senere år, og derfor er hele området ved Søndre Kyst udviklet, så det kan modstå storm og oversvømmelser. Læs her, hvordan området er sikret

PensionDanmark bygger boliger helt ud til vandet. Mod nord ligger havnen og mod syd den fredede strandeng og Køge Bugt. Da Køge Kommune og Realdania By & Byg, der står bag byudviklingsselskabet Køge Kyst, startede med at udvikle området, var der stort fokus på, at området skulle være rustet til fremtidige klimaforandringer. De arbejdede med at finde løsninger, der både kunne håndtere ekstremt vejr og samtidig komme beboere, borgere og besøgende til gode. Det er især to greb, der gør, at hele boligområdet er godt sikret mod ekstreme vejrhændelser.

Søndre Kyst beskyttes af promenade

Først og fremmest bliver hele arealet, hvor der bygges boliger, beskyttet af et dige, der er 2,8 meter over daglig vande. Det består bl.a. af en hævet promenade, der vil gå hele vejen fra stranden og den Maritime Halvø og langs de nye bygninger. Den hævede promenade bliver velegnet til aktiviteter og ophold.

Mod strandengen er der allerede etableret en promenade kaldet Engkanten. Den kan bruges til gå – og cykelture eller til blot at sidde og nyde naturen. Når det kommer til selve byggeriet, er det også sikret:

– I alle fem byggerier Postillionen, Hvide Falk, Gyldenløve, Dannebroge og Neptunus vil stuegulvene i lejlighederne vil være minimum 3,25 meter over dagligt vande, forklarer projektudviklingsdire ktør fra PensionDanmark, Christian E. Olsson.

Indgangene til parkeringskældrene vil ligge 2,60 meter over daglig vande, mens erhverv og detailhandel i stueetagerne vil ligge minimum 2,80 meter over daglig vande.

Regnvandet ledes væk mellem bygningerne i de såkaldte ”almindinger”
Engkanten kan bruges til gå- og cykelture og beskytter samtidig byggerierne mod ekstremt vejr.

Regnvand giver grønne byrum

På Søndre Kyst bliver der desuden etableret grønne arealer mellem bygningerne, det er de såkaldte ” almindinger ”. Her bliver regnvand fra veje og tage ledt igennem, og det aflaster samtidig kloakkerne. I bygningernes gårdrum vil man desuden forsinke regnvandet i regnvandsbede eller bassiner, inden det ledes ud til almindingerne. Disse grønne byrum med varieret beplantning danner rammen for naturoplevelser og fællesskaber blandt beboere, borgere og besøgende

Jeg accepterer, at når jeg skriver mig op, giver jeg samtykke til at PensionDanmark/samarbejdspartnere på Søndre Kyst

  • Må bruge min mailadresse til at sende nyhedsbreve til mig.
  • Må påføre mit navn og mailadresse på en interesseliste.
  • Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke og er klar over at jeg dermed ikke længere får nyhedsbreve eller henvendelser omkring projekterne.
  • Når jeg tilmelder mig, accepterer jeg samtidig PensionDanmarks persondatapolitik (læs mere her).